ตัวอย่างงานพิมพ์นามบัตรรสจีนภัตตาคารข้าวมันไก่

ขนาดสำเร็จ 5.5 x 9 cm.
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน