งานใบประกาศ IMC Thailand

?ขนาด A4
?กระดาษพิเศษ
?พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
?ตัดปลิว