งานพิมพ์วารสารเมืองไทย Smile ประจำเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2557

  • ขนาด 19.5 x 19.5 ซม.
  • ปกอาร์ตมัน 160 g พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
  • เคลือบเงาปก
  • เนื้อในอาร์ตมัน 130g พิมพ์ 4 สี 28 หน้า
  • เข้าเล่ม มุงหลังคา รวม 32 หน้า
  • จำนวน 265,700 เล่ม

use1