วารสาร เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอข่าวสารข้อมูลประกอบไปด้วยคอลัมน์ต่างๆ เช่น ข่าว บันเทิง คดี วิชาการ คำประพันธ์ ความรู้ทั่วไป เนื้อหาของวารสารจะเน้นหนักไปในการเสนอบทความ สารคดี และข้อเขียนรูปแบบต่างๆที่ให้ความรู้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน

การพิมพ์วารสารใช้เทคนิคที่มีคุณภาพ ภาพที่ใช้มีสีสันสวยสะดุดตา การจัดรูปเล่มสวยงามกะทัดรัด หยิบจับได้สะดวก ขนาดประมาณ A4 (8.25” x 11.5”) หรือ A5 (5.75” x 8.25”) หรือขนาด 19.5 x 19.5 cm. จำนวนหน้าขึ้นอยู่กับเนื้อหาและโฆษณา

กระดาษที่ใช้ในการพิมพ์วารสารมีทั้งกระดาษปอนด์ กระดาษอาร์ต ส่วนกระดาษที่ใช้ทำปกของวารสารมีความหนากว่ากระดาษที่เป็นเนื้อหาของวารสารและจะตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน

จำนวนหน้าของวารสารมักจะลงตัวจำนวนคู่ที่ 16,24,32,40 หน้าระยะเวลาในการพิมพ์คือ รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน การเสนอเนื้อหาวารสารนำเสนอบทความและเรื่องราวต่างๆทั้งที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดีที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และอาจมีการนำเสนอบทความ คอลัมน์เชิงสรุปข่าวในรอปสัปดาห์ เสนอภาพคำประพันธ์ การ์ตูน