ตัวอย่างงานพิมพ์ใบปลิว Anna’ Gourmet

ขนาด A5
กระดาษอาร์ตมัน 128 g.
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน