• ชื่องานพิมพ์ใบปลิว Big C เพื่อสุโขทัย 12-18 พย.57
  • ขนาด 10.125” x 17”
  • กระดาษ Newsprint 45 g
  • พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

1 2