การแนะนำให้ผู้อื่นสนใจในตัวเรา ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ ข้อความที่โดนใจ จะต้องผ่านกระบวนการคิดและกลั่นกรอง การพิมพ์ใบปลิว เช่นเดียวกัน สื่ออย่างไร ผู้คนจะสนใจ สื่ออย่างไรผู้คนจะเข้าถึง ถ้อยคำหรือบทความที่ผ่านกระบวนการคิดและถ่ายทอดออกมา ส่งผลให้การทำการตลาดเห็นผลได้ชัดเจน โดยเริ่มต้นจากการหาบทความ ข้อมูล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือนำสถานการณ์ ณ ปัจจุบันมาสร้างเป็นเรื่องราว ขัดเกลาให้เป็นเนื้อหาที่เข้าใจง่าย สั้น กระชับได้ใจความ นำมาใส่ในใบปลิวที่เราออกแบบไว้ สิ่งที่สำคัญที่สุด บทความที่ถ่ายทอดบนใบปลิว ต้องคิดเสมอว่า สื่อไปเพื่ออะไร ต้องการอะไร และต้องไม่ทำร้ายสังคม คู่แข็ง หรือแม้แต่ทำลายองค์กรของเราเอง

การออกแบบใบปลิว จัดได้ว่า เป็นสื่อโฆษณาชั้นพื้นฐาน ที่ทุกคนสัมผัสได้ ทุก ๆท่านอาจจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่า คำพูดของเรา เปรียบได้ดั่งดาบ 2 คม คำพูดคือนาย เช่นเดียวกับข้อความที่ใช้ในงานพิมพ์ใบปลิว หากไม่ระมัดระวัง ข้อความที่ใช้ อาจจะย้อนกลับมาทำลายองค์กรของเราเอง

2