งานเมนูอาหารร้าน 304 Station

?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษปกอาร์ตด้าน 157 แกรม หุ้มจั่วปัง
?กระดาษเนื้อในอาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 10 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้าน ทั้งเล่ม
?เข้าเล่มยึดหมุด