ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Arunn
ขนาด 23 x 32.7 cm. แนวตั้ง
ปกกระดาษอาร์ตด้าน 157 แกรม หุ้มจั่วปัง
เนื้อในกระดาษอาร์ตการ์ด 210 แกรม
พิมพ์ 4 สี 38 หน้า รวมปก
เคลือบ PVC ด้าน