ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารแบบแผ่นร้านครัวสวนแสงเพ็ญ

ขนาด A3
กระดาษอาร์ตด้าน 157 g. หุ้มจั่วปัง
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน (หน้า-หลัง)
เคลือบ PVC เงา