งานเมนูอาหารร้าน Blue Moon เมนู Drink Menu & Wine List
?ขนาดสำเร็จ 10.50 x 29.7 cm. (พับครึ่ง)
?ขนาดกางออก A4 (21 x 29.7 cm.)
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน + เคลือบ PVC เงา