งานเมนูอาหารร้าน Chic Bar & Restaurant
?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
?พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก + เคลือบ PVC ด้าน
?เข้าเล่มมุงหลังคา