งานเมนูอาหารร้าน Chic Bar & Restaurant
👍ขนาดสำเร็จ A4
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
👍พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก + เคลือบ PVC ด้าน
👍เข้าเล่มมุงหลังคา