งานเมนูอาหารร้าน ร้านเดิม

?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
?พิมพ์ 4 สี 24 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
?เข้าเล่มมุงหลังคา