งานเมนูอาหารร้าน ร้านเดิม
👍ขนาดสำเร็จ A4
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
👍พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก
👍เคลือบ PVC ด้าน ทุกหน้า
👍เข้าเล่มมุงหลังคา