งานเมนูอาหารร้าน ร้านเดิม
?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
?พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้าน ทุกหน้า
?เข้าเล่มมุงหลังคา