ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้านจ้าวเนื้อ

?ขนาดสำเร็จ A4
?ปกกระดาษอาร์ตด้าน 157 g.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก
?เคลือบ PVC ด้าน