ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้านโกดังริมน้ำ
ขนาด A3
ปก กระดาษอาร์ตด้าน 157 g. หุ้มจั่วปัง
เนื้อใน กระดาษอาร์ตการ์ด 350 g.
พิมพ์ 4 สี 18 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้าน ทุกหน้า
เข้าเล่มยึดหมุด