ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Lazy Panda
ขนาด A4
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 g.
พิมพ์ 20 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา