งานเมนูอาหารเจาะรูร้านมัน-ไก่-จุก
?ขนาด 10.99 x 22 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน + เคลือบพลาสติกใส
?เจาะรู 2 รู สำหรับแขวนแท่นอะคริลิค