งานเมนูอาหารร้าน มอนท์คัลโซน (Mont Calzone)

?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
?พิมพ์ 4 สี 8 หน้ารวมปก + เคลือบ PVC เงา
?เข้าเล่มมุงหลังคา