งานเมนูอาหารร้าน มอนท์คัลโซน (Mont Calzone)

👍ขนาดสำเร็จ A4
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
👍พิมพ์ 4 สี 8 หน้ารวมปก + เคลือบ PVC เงา
👍เข้าเล่มมุงหลังคา