เมนูอาหาร
ขนาดสำเร็จ 15 x 42 cm.
ขนากางออก 30 x 42 cm.
ปกกระดาษอาร์ตด้าน 300 g.
กระดาษอาร์ตการ์ด 250 g.
พิมพ์ 4 สี 36 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้าน
เข้าเล่มมุงหลังคา