ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้านรสจีน

ขนาด A4
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
พิมพ์ 4 สี 8 หน้ารวมปก
เคลือบ PVC ด้าน
เข้าเล่มมุงหลังคา