งานเมนูอาหารร้าน Sa-Lung Thai Cafe

👍ขนาด A4
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
👍ตัดปลิวไม่เข้าเล่ม

ลูกค้าสามารถนำงานไปใส่แฟ้มสำเร็จของลูกค้าได้