งานเมนูอาหารร้าน Sa-Lung Thai Cafe

?ขนาด A4
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
?ตัดปลิวไม่เข้าเล่ม

ลูกค้าสามารถนำงานไปใส่แฟ้มสำเร็จของลูกค้าได้