งานเมนูอาหารร้าน ThaiThai Restaurant
✔️เมนูอาหาร Lunch
👍ขนาดสำเร็จ A4
👍ปกกระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม หุ้มจั่วปัง
👍เนื้อในกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก + เคลือบ PVC เงา
👍เข้าเล่มยึดหมุด
งานเมนูอาหารร้าน ThaiThai Restaurant
✔️เมนูอาหาร Dinner
👍ขนาดกางออก A3 (พับครึ่งเป็น A4)
👍ขนาดสำเร็จ A4
👍กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม หุ้มจั่วปัง
👍พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน + เคลือบ PVC เงา