งานเมนูอาหารร้าน ThaiThai Restaurant
✔️เมนูอาหาร Lunch
?ขนาดสำเร็จ A4
?ปกกระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม หุ้มจั่วปัง
?เนื้อในกระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 12 หน้ารวมปก + เคลือบ PVC เงา
?เข้าเล่มยึดหมุด
งานเมนูอาหารร้าน ThaiThai Restaurant
✔️เมนูอาหาร Dinner
?ขนาดกางออก A3 (พับครึ่งเป็น A4)
?ขนาดสำเร็จ A4
?กระดาษอาร์ตมัน 157 แกรม หุ้มจั่วปัง
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน + เคลือบ PVC เงา