งานเมนูอาหาร Twenty-One Thai

?ขนาดพิเศษ
ขนาดกางออก 30 x 40 cm.
ขนาดสำเร็จ 15 x 40 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ทั้งเล่ม
?พิมพ์ 4 สี 8 หน้า รวมปก + เคลือบ PVC ด้าน ทุกหน้า
?เข้าเล่มมุงหลังคา