หนังสือแผนปฎิบัติการสาธารณะสุขระยะที่ ๑

ขนาด A4
ปก
กระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
เคลือบ PVC ด้าน ปกด้านนอก

เนื้อใน
กระดาษถนอมสายตา 75 แกรม
พิมพ์ 4 สี 100 หน้า

เข้าเล่มไสกาว