เชื่อว่า เพื่อนๆหลายคนไม่เข้าใจขนาดงานพิมพ์ดิจิตอล เพราะโรงพิมพ์แต่ละมีความสามารถในการพิมพ์งานขนาดที่ไม่เท่ากัน สำหรับโรงพิมพ์ M.I.W. Group มีขนาดมาตรฐานสำหรับขนาดงานพิมพ์ดิจิตอลดังนี้