ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน MJ Hot Pot
ขนาดกางออก A3
พับ 3 ตอน
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
เคลือบ PVC ด้าน