กล่องฝาปิดห่อกระดาษเปียก
การทำกล่องบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่นั้นจะใช้กระดาษ กล่องแป้ง 300 แกรมขึ้นไป แล้วแต่ขนาดของสินค้าที่อยู่ข้างในกล่อง กระดาษจะต้องไม่ยับง่าย การพิมพ์อาจจะพิมพ์เพียงด้านเดียว หรือสองด้านก็ได้ อาจจะเพิ่มเคลือบด้านหรือ เคลือบเงา เพื่อให้กล่องดูสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกในการออกแบบ ทางบริษัทมีบริการออกแบบตัวกล่องบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้กล่องตรงต่อความต้องการของลูกค้า

ตัวอย่าง กล่องฝาปิดห่อกระดาษเปียก
ขนาด 8 x 12 x 10 cm
กระดาษ อาร์ตการ์ดมัน 1 หน้า 350 แกรม
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC เงา 1 หน้า + เทปกาว 1 จุด + ไดคัทตามแบบ

กล่อง 15 กล่อง 17 กล่อง 5