งานนามบัตร Sabuy The Living
?ขนาด 5.5 x 9 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน + เคลือบ PVC ด้าน