นามบัตร คือ สิ่งที่สะท้อนความเป็นคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือภาพรวมองค์กรและนามบัตรยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทุกคนนิยมใช้มากที่สุดอีกช่องทางหนึ่ง เพราะถ้าคุณมีนามบัตรที่ดีเหมาะสม หรือถ่ายทอดความเป็นคุณได้ ก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้อีกด้วย

นามบัตรที่ดีจึงต้องมีความชัดเจน และสามารถเป็นตัวแทนขององค์กร เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ การออกแบบนามบัตร ต้องคำนึงถึงความเรียบง่าย

ตัวอักษร ขนาดและรูปแบบเนื้อหาที่ต้องการพิมพ์ลงบนนามบัตร ประกอบด้วย ชื่อและโลโก้ของบริษัท ชื่อและตำแหน่งของเจ้าของนามบัตร ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ ขนาดของนามบัตรมีความกว้าง 90 มิลลิเมตรและยาว54มิลลิเมตร การพิมพ์นามบัตรใช้กระดาษการ์ดขาว พิมพ์ลงบนกระดาษที่มีความแข็งคล้ายๆกระดาษอาร์ต250-260แกรม หรือกระดาษโฟโต้ จะได้ผลงานที่มันเงาซึ่งพิมพ์ด้วย


รายละเอียดของงานพิมพ์นามบัตร

ขนาด

 • 8.5 x 5 c.m.
 • 9 x 5.5 c.m.
 • 9 x 5.5 c.m.

กระดาษ 

   1.อาร์ตการ์ด 

 • 250 grams
 • 270 grams
 • 300 grams
 • 350 grams

   2.คราฟท์น้ำตาล kp

 • 275 grams

   3.กระดาษพิเศษ

พิมพ์ 

 • 4 สี / 1 สี (สีดำ)
 • 1 หน้า / 2 หน้า

เคลือบ

 • PVC ด้าน
 • PVC เงา

เทคนิคพิมพ์อื่นๆ

 • Spot UV
 • ฟรอยด์เงิน / ฟรอยด์ทอง / ฟรอยด์ใส
 • ปั้มนูน / ปั้มจม
 • ไดคัทมุมมน