รับพิมพ์นามบัตร (Name Card) คือแผ่นกระดาษหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีขนาดเล็กและมีข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอยู่บนพื้นผิว เช่น ชื่อ, ตำแหน่ง, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์ และเว็บไซต์ เป็นต้น เป็นสื่อสำคัญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวหรือการติดต่อสื่อสารในการทำธุรกิจหรือเครือข่ายทางสังคม นามบัตรมักถูกออกแบบให้มีการเน้นเนื้อหาที่เป็นไปตามแบบฟอร์ม แต่ในบางกรณี นามบัตรยังออกแบบให้มีความสวยงาม น่าสนใจ และเป็นไปตามแบบฟอร์มการออกแบบของบริษัทหรือบุคคลนั้น ๆ ด้วย

ความสำคัญนามบัตร (Name Card) คือ

นามบัตรเป็นสื่อสำคัญที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวหรือการติดต่อสื่อสารในการทำธุรกิจหรือเครือข่ายทางสังคม ความสำคัญของนามบัตรมีดังนี้

 1. สื่อที่จำเป็นในการติดต่อสื่อสาร: นามบัตรเป็นสื่อที่จำเป็นสำหรับการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้คุณสะดวกต่อการติดต่อสื่อสารและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย
 2. สื่อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมืออาชีพ: นามบัตรเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมืออาชีพของคุณ โดยมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ ตำแหน่ง และชื่อบริษัท ซึ่งสามารถช่วยสร้างความประทับใจและเป็นการยืนยันความเชี่ยวชาญของคุณในงานของคุณ
 3. สื่อที่สร้างความจดจำ: นามบัตรสามารถสร้างความจดจำให้กับผู้รับได้โดยง่าย โดยนามบัตรที่มีการออกแบบให้สวยงามและโดดเด่นอาจทำให้ผู้รับจดจำชื่อและตำแหน่งของคุณได้ง่ายขึ้น ทำให้คุณได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำของผู้รับได้

รับพิมพ์นามบัตรส่วนบุคคล นามบัตรองค์กร นามบัตรร้าน

นามบัตร คือ สิ่งที่สะท้อนความเป็นคุณได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นส่วนบุคคลหรือภาพรวมองค์กรและนามบัตรยังเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทุกคนนิยมใช้มากที่สุดอีกช่องทางหนึ่ง เพราะถ้าคุณมีนามบัตรที่ดีเหมาะสม หรือถ่ายทอดความเป็นคุณได้ ก็จะช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้รับหรือพันธมิตรทางธุรกิจได้อีกด้วย

นามบัตรที่ดีจึงต้องมีความชัดเจน และสามารถเป็นตัวแทนขององค์กร เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ การออกแบบนามบัตร ต้องคำนึงถึงความเรียบง่าย

ตัวอักษร ขนาดและรูปแบบเนื้อหาที่ต้องการพิมพ์ลงบนนามบัตร ประกอบด้วย ชื่อและโลโก้ของบริษัท ชื่อและตำแหน่งของเจ้าของนามบัตร ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ ขนาดของนามบัตรมีความกว้าง 90 มิลลิเมตรและยาว54มิลลิเมตร การพิมพ์นามบัตรใช้กระดาษการ์ดขาว พิมพ์ลงบนกระดาษที่มีความแข็งคล้ายๆกระดาษอาร์ต250-260แกรม หรือกระดาษโฟโต้ จะได้ผลงานที่มันเงาซึ่งพิมพ์ด้วย


รายละเอียดของงานพิมพ์นามบัตร

ขนาด

 • 8.5 x 5 c.m.
 • 9 x 5.5 c.m.
 • 9 x 5.5 c.m.

กระดาษ 

   1.อาร์ตการ์ด 

 • 250 grams
 • 270 grams
 • 300 grams
 • 350 grams

   2.คราฟท์น้ำตาล kp

 • 275 grams

   3.กระดาษพิเศษ

พิมพ์ 

 • 4 สี / 1 สี (สีดำ)
 • 1 หน้า / 2 หน้า

เคลือบ

 • PVC ด้าน
 • PVC เงา

เทคนิคพิมพ์อื่นๆ

 • Spot UV
 • ฟรอยด์เงิน / ฟรอยด์ทอง / ฟรอยด์ใส
 • ปั้มนูน / ปั้มจม
 • ไดคัทมุมมน