เมนูอาหาร คือรายการอาหารหรือเครื่องดื่มทั้งหมดของร้านที่นำมาจัดเรียงเป็นชื่อแต่ละเมนู และมีรูปภาพเพื่อให้อาหารดูน่ารับประทาน ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกสั่งอาหารได้ง่ายขึ้น แต่นอกจากรูปภาพอาหารแล้ว องค์ประกอบอื่นๆ เช่น การออกแบบ รูปแบบการเข้าเล่ม หรือจำนวนหน้าของเมนูอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญ

รวมไปถึงขนาดของเมนูอาหารที่ต้องให้พอดีกับโต๊ะอาหาร ไม่ควรใหญ่หรือเล็กจนเกินไป เพื่อให้สามารถเปิดดูรายการอาหารได้ง่าย

เมนูอาหารที่เราเห็นกันตามร้านอาหารนั้นจะมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับจำนวนอาหารและโต๊ะอาหารของแต่ละร้าน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วขนาดของกระดาษที่นิยมในการทำเมนูอาหารจะมีทั้งหมด 3 ขนาด คือ

  • A5 (14.8 x 21 cm.)
  • A4 (21 x 29.7 cm.)
  • A3 (29.7 x 42 cm.)

ขนาดกระดาษ A5 A4 และ A3 ด้านบนนี้คือขนาดที่ยังไม่มีการพับ หากพับจะได้ขนาดของเมนูอาหารดังนี้

  • ขนาดกระดาษเมื่อกางออกคือ A4 เมื่อพับครึ่งจะได้เมนูอาหารขนาดสำเร็จคือ A5
  • ขนาดกระดาษเมื่อกางออกคือ A3 เมื่อพับครึ่งจะได้เมนูอาหารขนาดสำเร็จคือ A4
  • ขนาดกระดาษเมื่อกางออกคือ A4 หรือ A3 แบ่งพับเป็นเมนูอาหารแบบ 2 พับ 3 ตอน

สิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงในการเลือกขนาดเมนูอาหารคือ ความพอดีของโต๊ะอาหารกับเมนูอาหาร เพราะหากเมนูอาหารใหญ่เกินไปจะทำให้ดูเกะกะ และยังทำให้ลูกค้าหยิบจับหรือเปิดเมนูอาหารได้ไม่สะดวก