Brochure4

โบรชัวร์ (Brochure) เป็นสื่อในการโฆษณา หรือส่งเสริมการขาย แนะนำ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์กร กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ มักมีจำนวนหน้ามากกว่า 2 หน้าขึ้นไป ลักษณะมีทั้ง เป็นแผ่นพับ 2 พับ 3 พับ หรือ 4 พับ หากมีจำนวนหลายหน้าจะเย็บเป็นรูปเล่ม เนื้อหารายละเอียดของ โบรชัวร์ (Brochure) สามารถใส่ข้อมูลทั้งรูปภาพหรือข้อความได้มากกว่าแผ่นพับโดยทั่วๆไป และมีหลากหลายขนาด

กระดาษที่นิยมใช้สำหรับงานพิมพ์ประเภท โบรชัวร์ (Brochure)

  • กระดาษอาร์ตมัน 105 – 160 แกรม เนื้อกระดาษเรียบ เป็นมันเงา พิมพ์งานได้ใกล้เคียงกับสีจริง เหมาะสำหรับพิมพ์เป็นแผ่นพับ หรือใช้เป็นเนื้อในแบบเย็บเข้าเล่ม
  • กระดาษอาร์ตด้าน 105 – 160 แกรม เนื้อกระดาษเรียบ แต่เนื้อไม่มัน พิมพ์งานสีจะซีดลงเล็กน้อย แต่ดูหรู เหมาะสำหรับพิมพ์เป็นแผ่นพับ หรือใช้เป็นเนื้อในแบบเย็บเข้าเล่ม
  • กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรมขึ้นไป เหมาะสำหรับทำเป็นใบปลิว หรือปกในแบบเย็บเข้าเล่ม ที่ดูแข็ง หนา มีคุณภาพ

นอกจากนี้หากต้องการเพิ่มความสวยงามของ โบรชัวร์ (Brochure) ด้วยการเคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้านก็สามารถทำได้ โดยการเคลือบแบบ PVC สามารถกันน้ำ กันความชื้นได้ประมาณ 70 %

ปัจจุบัน บริษัท องค์กร ห้างสรรพสินค้า ธุรกิจรายย่อย หรือรายใหญ่ต่างๆ ยังคงใช้สื่อสิ่งพิมพ์เป็นอีกสื่อช่องทางในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย โบรชัวร์ (Brochure) จึงเป็นอีกสื่อที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลาย และเปลี่ยนรูปแบบไปได้เรื่อยๆ ตามความต้องการ……