เมนูอาหารร้าน Pasta 54

ขนาดกางออก A3 พับครึ่ง A4
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 g.
พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
เคลือบ PVC ด้าน