ขนาด A4
ปกกระดาษอาร์ตการ์ด 250 g.
เนื้อในกระดาษกรีนรี๊ด 75 g.
พิมพ์ 4 สี 156 หน้ารวมปก
ปกเคลือบ PVC เงา
เข้าเล่มไสกาว