Image00004 (1)

โฟโต้บุ๊ค (PhotoBook) คือรูปแบบของการจัดเก็บภาพในโอกาสพิเศษต่างๆให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นรูปเล่มในลักษณะแบบต่างๆ ซึ่งในแต่ละหน้าอาจจะมีรูปภาพ มากกว่า 1 รูป ก็ได้ สามารถใส่ภาพได้ไม่จำกัด หรือตามความต้องการ สามารถใช้โปรแกรมต่างๆที่ออกแบบมาทำงานด้านภาพ หรืออาจเป็นโปรแกรมเพื่อจัดหน้า โฟโต้บุ๊ค (PhotoBook) โดยเฉพาะ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ และ Finishing จนเสร็จออกมาเป็นรูปเล่มสวยงาม

ลักษณะรูปเล่ม โฟโต้บุ๊ค (PhotoBook) มีขนาดตั้งแต่ A5 – A3 หรือขนาดใหญ่ถึง A2 พิมพ์แบบ 4 สี สามารถเลือกปกได้ 2 แบบ คือ ปกแข็งจั่วปัง หรือ ปกอ่อน ควรมีจำนวนหน้าตั้งแต่ 12 หน้าขึ้นไป

รูปแบบการเข้าเล่ม โฟโต้บุ๊ค (PhotoBook) อาทิเช่น

  • การเข้าเล่มแบบปีกผีเสื้อ จำนวนหน้าที่เหมาะสม 12 – 40 หน้า
  • การเข้าเล่มแบบร้อยห่วง จำนวนหน้าที่เหมาะสม 24 -100 หน้า
  • การเข้าเล่มแบบไสกาว จำนวนหน้าที่เหมาะสม 40 -300 หน้า

เพื่อเพิ่มความสวยงามคงทนยิ่งขึ้นรูปเล่ม โฟโต้บุ๊ค (PhotoBook) จะเคลือบด้วย PVC เงา หรือ PVCด้านทั้งเล่ม เพราะสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ และสามารถเก็บไว้ได้นาน ทั้งยังทำให้สีสันของงานพิมพ์เด่นชัดสวยงามยิ่งขึ้นอีกด้วย

ความพิเศษของ โฟโต้บุ๊ค (PhotoBook) สามารถตกแต่งโดยการใส่ลายให้กับหน้างาน (Background) หรือเพิ่มข้อความบรรยายรูปภาพนั้นๆ เพื่อบันทึกเป็นความทรงจำ เรื่องราวในโอกาสต่างๆ อย่างเช่น งานแต่งงาน งานรับปริญญา งานพิธีสำคัญต่างๆ ทริปท่องเที่ยวในแต่ละช่วงเวลา หรือมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึก ให้กับคนพิเศษของคุณไม่ว่าจะเป็นรูปตัวคุณเอง รูปครอบครัว รูปเพื่อน รูปศิลปิน กระทั่งรูปสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

เรื่องราวในอดีตความประทับใจต่างๆ จะไม่ถูกลบเลือนและสามารถย้อนความทรงจำเพื่อหวนคิดถึงอีกครั้งได้ ด้วยการรวบรวมภาพเวลานั้นๆลงในสมุดภาพความทรงจำ หรือที่เราเรียกว่า โฟโต้บุ๊ค (PhotoBook) เราก็สามารถหยิบขึ้นมาดูและนึกถึงความสุขนั้นๆได้ทุกช่วงเวลา…….