งานโปสเตอร์ร้านมัน-ไก่-จุก
ขนาด 30 x 42 cm.
📍โฟโต้เปเปอร์
📍พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน + เคลือบ PVC เงา