ตัวอย่างผลงานพิมพ์ “Tag” หรือป้ายสินค้าของบริษัทอายิโนะโมโตะ

พิมพ์บนกระดาษ Neomatt 256 g ขนาด 9×5.5 cm. พิมพ์ 4 สี 2 หน้า

ขอบคุณลูกค้า อายิโนะโมโตะ ที่เลือกใช้บริการงานพิมพ์ของเรา

IMG_00007