งานหนังสือประวัติ

?ขนาดสำเร็จ A5
?กระดาษอาร์ตมัน 128 g.
?พิมพ์ 4 สี 20 หน้ารวมปก
?เข้าเล่มมุงหลังคา