งานหนังสือประวัติ

👍ขนาดสำเร็จ A5
👍กระดาษอาร์ตมัน 128 g.
👍พิมพ์ 4 สี 20 หน้ารวมปก
👍เข้าเล่มมุงหลังคา