สำหรับงานพิมพ์ที่ต้องมีการเข้าเล่ม เช่น หนังสือ สมุด หรือเมนูอาหาร มักมีวิธีการเข้าเล่มในหลายๆ แบบ ซึ่งแต่ละแบบจะมีความสวยงามและความสะดวกสบายในการใช้งานที่ไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ที่สั่งพิมพ์ว่าต้องการให้งานพิมพ์นั้นมีการเข้าเล่มแบบไหน นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับงานพิมพ์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นความหนาหรือจำนวนหน้า ความสวยงาม และการออกแบบที่ต้องมีการจัดวางให้พอดี

การเข้าเล่มแบบต่างๆ ดังนี้

1. การเข้าเล่มมุงหลังคา

เป็นการเข้าเล่มโดยการนำกระดาษมาวางซ้อนกันแล้วเย็บตรงรอยพับด้วยเครื่องลวด เหมาะกับงานพิมพ์ที่ไม่หนามาก และต้องมีจำนวนหน้าตั้งแต่ 8 หน้ารวมปก หากมากกว่าจะต้องหารด้วย 4 ลงตัว เช่น 8, 12, 16, 20 หรือ 24 หน้า เมื่อกางออกจะต้องมีขนาดไม่เกิน A3 ข้อดีของการเข้าเล่มแบบนี้คือสามารถกางออกได้จนสุด

2. การเข้าเล่มห่วงกระดูกงู

เป็นการเจาะรูบนงานพิมพ์เป็นแถวเดียวกันสำหรับร้อยห่วงกระดูกงู มีการเว้นขอบคล้ายกับการเข้าเล่มยึดหมุด เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้า 8 หน้าขึ้นไปรวมปก ส่วนใหญ่จะนิยมเข้าเล่มห่วงกระดูกงูกับงานพิมพ์เมนูอาหาร หนังสือ และสมุด

3. การเข้าเล่มยึดหมุด

เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าลงท้ายด้วยเลขคู่ โดยเริ่มตั้งแต่ 8 หน้ารวมปก มีวิธีการคือเจาะรูด้านซ้ายแล้วใส่หมุดเข้าไป สามารถเลือกได้ทั้งปกแข็งและปกอ่อน สำหรับปกแข็งจะใช้กระดาษอาร์ตด้านหรืออาร์ตมันหุ้มจั่วปังซึ่งมีความหนาและแข็ง ด้านในจะใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 – 350 แกรม หากเป็นปกอ่อนจะใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 260 – 350 แกรม แกรมหนาเท่ากันทั้งเล่ม

4. การเข้าเล่มปีกผีเสื้อ

สำหรับการเข้าเล่มปีกผีเสื้อนั้นจะเหมาะกับงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าลงท้ายด้วยเลขคู่ โดยจะเริ่มต้นที่ 8 หน้าขึ้นไปรวมปก มีข้อดีคือสามารถกางออกได้ถึง 180 องศา ทำให้รูปภาพในตัวเล่มที่อยู่ระหว่างหน้ากระดาษมีความต่อเนื่อง

5. การเข้าเล่มไสกาว

โดยทั่วไปจะนิยมใช้เข้าเล่มงานพิมพ์หนังสือ มีวิธีการคือนำกระดาษที่เรียงหน้าแล้วมาไสบริเวณด้านข้างให้เรียบ จากนั้นจึงทากาวทับลงไป เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีความหนา โดยมีจำนวนหน้าเริ่มต้นที่ 70 หน้ารวมปก

6. การเข้าเล่มเย็บด้าย

การเข้าเล่มแบบเย็บด้ายเป็นการนำกระดาษมาวางซ้อนกันคล้ายกับแบบมุงหลังคา แต่จะใช้ด้ายเย็บตรงรอบพับ สามารถกางออกได้จนสุด เหมาะกับงานพิมพ์ที่มีจำนวนหน้าไม่หนามาก โดยจะเริ่มต้นที่ 8 หน้ารวมปก หากมากกว่าจะต้องหารด้วย 4 ลงตัว เช่น 8, 12, 16, 20 หรือ 24 หน้า และเมื่อกางออกจะต้องมีขนาดไม่เกิน A3 เหมือนกับการเข้าเล่มมุงหลังคา