งานหนังสือคู่มือการสรรหาตัวแทนสำหรับผู้จัดการ โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ขนาดสำเร็จ A5
?ปก
กระดาษอาร์ตการ์ด 250 g.
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
เคลือบ PVC ด้าน

?เนื้อใน
กระดาษปอนด์ 100 g.
พิมพ์ 4 สี 40 หน้า
?เข้าเล่มมุงหลังคา