Home How to order

How to order

 

cart_magic

How to buy

การสั่งซื้อสามารถทำได้โดยการติดต่อผ่านทางอีเมล์ และทางโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมีขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์หรือพิมพ์งานดังนี้

1. ส่งรายละเอียดงานเพื่อขอใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มขอราคางานพิมพ์

2. รอรับใบเสนอราคาพิมพ์งาน

How to confirm order.

  1. ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อท่านได้รับใบเสนอราคางานพิมพ์และตรวจสอบรายละเอียดแล้ว ท่านสามารถออกใบสั่งซื้อ หรือเซ็นอนุมัติการสั่งซื้อในใบเสนอราคาของเรา แล้วส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์
  2. ส่งต้นฉบับงานพิมพ์ ท่านสามารถส่งต้นฉบับไฟล์งาน Save เป็นสกุล .ai , .pdf , .psd , .tiff , .epsโดยส่งทางอีเมล์ หรือส่งให้เราเป็นแผ่น CD หรือ Media อื่นๆ
  3. อนุมัติปรู๊ฟ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งปรู๊ฟในรูปแบบต่าง ๆตามที่ตกลงกันไว้ เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ให้ลงลายมือรับส่งกับให้กับโรงพิมพ์ของเรา เป็นการให้ดำเนินการผลิตงานพิมพ์ได้
  4. รอรับงานพิมพ์ เมื่อทางบริษัทของเราทำการพิมพ์งานของท่านจนแล้วเสร็จ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อนัดวันส่งมอบ

How to pay.
เงื่อนไขการชำระเงิน ทำอย่างไรให้มั่นใจว่าท่านชำระเงินถึงเรา

  1. สำหรับลูกค้าทั่วไป ท่านสามารถชำระเงินมัดจำ 50% จากยอดสั่งซื้อ โดยชำระด้วยเงินสด หรือวิธีโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ โดยสามารถติดต่อฝ่ายประสานงานบริษัทฯ เพื่อจัดส่งหน้าบัญชีธนาคารไปให้ท่านทางอีเมล์
  2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนลูกค้าโทรแจ้งและอีเมล์สำเนาสลิปพร้อมชื่องาน หรือเลขที่ใบเสนอราคามายังฝ่ายประสานงานของบริษัทฯ และชำระเงินส่วนที่เหลือครบยอดในวันนัดส่งงาน

How to delivery.

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า

  • ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จัดส่ง กรุงเทพฯและปริมณฑล เรามีพนักงานพร้อมบริการจัดส่งงานจากบริษัทฯ ส่งงานถึงมือคุณ
  • ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่จัดส่ง ต่างจังหวัด มีวิธีการจัดส่งดังนี้

1. ส่งทางไปรษณีย์ (ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 3 -5 วันทำการ โดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย)

ตรวจสอบสถานะการจัดส่งไปรษณีย์ไทย

2. ส่งทางรถขนส่งประจำทาง (ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วันทำการ)