ชิ้นที่ 1 รูปภาพแมว สำหรับฝึกกล้ามเนื้อตา จากโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

?ขนาด 11 x 13.5 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
?พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 2 ด้าน
?ตัดปลิว

ชิ้นที่ 2 รูปภาพวงกลม สำหรับฝึกกล้ามเนื้อตา จากโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

?ขนาด 8 x 13 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
?พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 2 ด้าน
?ตัดปลิว

ชิ้นที่ 3 รูปภาพตัวสือภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย สำหรับฝึกกล้ามเนื้อตา จากโรงพยาบาลจักษุ รัตนิน

?ขนาด 11.5 x 1 cm.
?กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม
?พิมพ์ 1 สี (สีดำ) 2 ด้าน
?ตัดปลิว