ตัวอย่างงานพิมพ์เมนูอาหารร้าน Shabu Shasa
ขนาด A3
สติ๊กเกอร์อิงค์เจ็ทแปะลงบนพลาสวูดหนา 3 มิล
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
เคลือบ PVC ด้าน