งาน Shelf Taker Niki

ขนาด 13 x 6 cm.
กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 350 แกรม
พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน