งาน Shelf Talker ข้าวหอมผสมควินัว ตรามาบุญครองพลัส

ขนาด 10 x 8 CM.
👍กระดาษอาร์ตการ์ด 310 แกรม
👍พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
👍ไดคัทมุมมน