ตัวอย่างงานพิมพ์บัตรเข้างานและโฟมบอร์ดรางวัลร้าน Sit 2 Sis Restaurant & Ent Club

?ขนาด 6 x 4 นิ้ว
?กระดาษปอนด์ 80 แกรม
?พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน