วันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ตรงกับวันที่ 13 14 และ 15 เมษายนของทุกปี เป็นวันแห่งการเริ่มต้นปีที่ดีสำหรับชาวไทยที่จะได้ใช้โอกาสในวันหยุดยาวนี้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆ กับครอบครัวและญาติๆ สำหรับครอบครัวที่มีลูกมีหลาน ในวันดีๆ แบบนี้พ่อแม่ก็ควรจะพาลูกหลานไปทำกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมที่ทำควรเป็นกิจกรรมในแบบฉบับของวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมที่นิยมทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ คือ

 

1. ทำบุญ

การเข้าวัดทำบุญในวันสงกรานต์เปรียบเสมือนการนำสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และยังเป็นการเริ่มต้นปีที่ดี เพราะวันสงกรานต์ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย จึงควรพาลูกหลานไปรับสิ่งดีๆ รับศีลรับพร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้การพาลูกหลานไปทำบุญยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้พวกเขาได้รู้จักการเข้าวัดเข้าวา ให้คุ้นชินกับศาสนาและจารีตประเพณี เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้มีจิตใจที่อ่อนโยน รู้จักความสงบ และยังเป็นการช่วยสืบสานวัฒนธรรมไทยอันงดงามให้คงอยู่ต่อไป

 

2. สรงน้ำพระ

การสรงน้ำพระคือการนำน้ำหอม น้ำอบ หรือจะเป็นน้ำที่ผสมกับน้ำหอมและน้ำอบมาประพรมที่องค์พระพุทธรูป อย่างที่เคยได้เห็นตามวัดหรือห้างสรรพสินค้า เมื่อถึงช่วงสงกรานต์จะมีการนำพระพุทธรูปมาตั้งพร้อมกับน้ำและขันให้ประชาชนได้สรงน้ำพระกันตามประเพณี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอันเป็นมงคลที่ควรให้ลูกหลานได้มีโอกาสสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์ตามแบบฉบับของไทย

 

3. รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

ถือเป็นกิจกรรมที่จะขาดไม่ได้ในวันสงกรานต์ที่เป็นเหมือนวันรวมญาติ ทั้งพ่อ แม่ พี่ น้อง ญาติผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุภายในครอบครัว ถือเป็นโอกาสและช่วงเวลาดีๆ ที่ลูกหลานจะได้รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในบ้านเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตน ในขณะเดียวกัน ญาติผู้ใหญ่ก็จะให้พรปีใหม่แก่ลูกหลาน กิจกรรมสรงน้ำพระนี้ นอกจากจะเป็นการสืบสานประเพณีอันงดงามของไทยแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย

 

4. ทำบุญอัฐิ

เมื่อถึงวันสงกรานต์ญาติพี่น้องในครอบครัวจะมารวมตัวกัน และจะร่วมกันบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้กับบรรพบุรุษหรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว นิยมทำกันในโอกาสที่ทุกคนในครอบครัวหรือในหมู่เครือญาติได้มารวมตัวกันซึ่งก็คือวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย การให้ลูกหลานในครอบครัวได้ร่วมทำบุญอัฐิจะทำให้พวกเขาได้ระลึกถึง และมีโอกาสแสดงความเคารพความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว

 

ในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งถือเป็นวันมงคล กิจกรรมที่พ่อแม่ควรชวนลูกทำก็ควรเป็นกิจกรรมอันเป็นมงคลตามประเพณีไทยที่เราได้นำมาบอกกล่าวในวันนี้ เพื่อปลูกฝังให้ลูกหลานให้ความสำคัญและช่วยสืบสานประเพณีอันงดงาม