ทำเมนูอาหาร ที่บอกความเป็นมาของร้านได้ นั้นสื่อด้วยโลโก้ ทั้งชื่อร้านและรูปภาพ รวมถึงใส่ประวัติความเป็นมาของเมนูอาหารหารได้ โดยใส่ในหน้ารองปกได้ และออกแบบแต่ละหน้าให้เข้าถึงตัวตนของร้าน

ตัวอย่างทำเมนูอาหาร

ตัวอย่าง : ทำเมนูอาหารสไตล์ธรรมดา อ่านง่าย ส่วนใหญ่สื่อด้วยรูปภาพอาหาร รวมถึงใส่ภาษาท้องถิ่น เพื่อให้ลูกค้าท้องถิ่นเข้าถึงได้ง่าย เข้าเล่มแบบมุงหลังคา

                         

Trick Idea : การเข้าเล่มมุงหลังคา เปิดง่าย เปิดได้ถึง 180 องศา ง่ายสำหรับการใช้งาน