ป้าย Tag บ้านปู
ขนาด 2.5 x 2.5 นิ้ว
กระดาษคราฟน้ำตาล 230 g.
พิมพ์ 4 สี 2 ด้าน
ไดคัทตามแบบ
ร้อยเชือกป่านสีน้ำตาล