ตัวอย่างงานพิมพ์ Tag Melon Benjitta
ขนาด 10.5 x 5.5 cm.
กระดาษอาร์ตการ์ด 250g
4 สี 2 หน้า (หน้า-หลัง)
เคลือบ PVC ด้าน 2 หน้า
ไดคัทมุมมน 4 มุม
พร้อมร้อยเชือกป่าน